Klachten over uw VvE-beheerder?

Het ontbreekt in Nederland aan een centraal meldpunt waar klachten over VvE-beheerders gedeponeerd kunnen worden. Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft Stichting VvE Belang dan ook besloten een dergelijk meldpunt in het leven te roepen en daarom heeft VvE Belang deze website en een klachtenlijn geopend.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
Als u als VvE een probleem ondervindt met uw beheerder en het is u niet gelukt om dit probleem of geschil zelf op te lossen omdat uw beheerder daar geen medewerking aan verleent, of niet bereid is om naar u te luisteren, dan kunt u zich tot ons wenden en uw klacht bij ons neerleggen. Wij zullen dan contact met u opnemen en indien de klacht wordt ingediend door het bestuur van de VvE zal VvE Belang de klacht onderzoeken door contact op te nemen met de beheerder. Op basis van hoor en wederhoor wordt getracht tot een passende oplossing van de klacht te komen.

Jaarlijks zal VvE Belang alle klachten inventariseren en rapporteren aan de branche-organisatie van VvE Beheerders en de politiek in het kader van het functioneren van VvE’s in Nederland. We brengen dan verslag uit over de omvang, aard en inhoud van de klachten.