Nieuws

VvE Belang lanceert een klachtenlijn voor VvE-beheerders, zie hier het persbericht.

————————————————————————————————————————————————————

In februari jl. werden we opgeschrikt door het bericht dat een grote VvE-beheerder failliet was gegaan: Redema VvE BV in Nieuwegein, onderdeel van de Redema Groep. De bankrekeningen van verschillende in beheer zijnde VvE’en stonden op zogenaamde ‘inzake’-rekeningen en niet enkel en uitsluitend op naam van de VvE zelf (Redema VvE BV inzake VvE XXstraat). De curator rekent deze banktegoeden nu tot het vermogen van de Redema Groep. Maar die is failliet. De VvE heeft geen preferente (voorrangs-)positie in het faillissement en moet dus gewoon aansluiten bij alle concurrente schuldeisers.

Bekijk het artikel “VvE pas op uw centen”

———————————————————————————————————————————————————–

VvE klaagt te laat over gebrekkige administratie beheerder: vorderingen afgewezen

VvE vordert schadevergoeding van administratief beheerder naar aanleiding van geconstateerde onvolkomenheden in jaarrekeningen. De beheerder betwist de onvolkomenheden en doet een beroep op art. 6:89 BW. Dit beroep slaagt, nu de VvE pas na circa drie jaar na het verschijnen van de jaarrekeningen bij de beheerder heeft geklaagd. De beheerder is hierdoor, anders dan de VvE stelt, benadeeld omdat hij door het tijdsverloop geen eventuele schadeherstellende maatregelen meer kon nemen en zich niet, althans moeilijker, kon verweren tegen de beweringen van de VvE.

Op de site van VvE Recht vindt u daar een interessante bespreking van deze uitspraak.